Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Ekonomi Konseyi üyeleri katılım sağladılar.

Toplantı da ülkemizdeki sağlık alanındaki gelişmeler ve Van'ın sağlık sektörünün genel yapısı değerlendirildi.

Toplantıda hastahanelerin genel durumu, fiziki yapıların yeterliliği, yatak kapasitesi, yoğun bakım yoğunlukları, pissar testlerinin yeterliliği, makina-ekipman ve teçhizat yeterliliği, hekim, uzman doktor ve teknik personel ihtiyaçları çek edildi.

Tedavi sürecindeki hassasiyetler, hastalara yaklaşım biçimi, covidli hastalara ve covid şüphesi taşıyan bireylere karşı sergilenen muameleler detaylı bir şekilde konuşuldu. Tüm eksiklikler-aksaklıklar, hatalar-yanlışlar ve eksik uygulamalar masaya yatırıldı.

Kapıköy Gümrük Kapısı görüşüldü

Toplantıda ilin ticaretini, turizmini, hizmet sektörünü ve üretimini derinden etkileyen Kapıköy Gümrük Kapısının durumunun görüşüldüğünü belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Yetkili merciler, karar alıcılar tarafından her türlü önlem ve tedbirler alınarak sınırlı misafir girişine müsade edilmelidir. Kapıköy Gümrüğün de insan sağlığının ehemmiyetini üst seviyeye çıkaracak departmanlar, sağlık birimleri hazırlayarak kontrolü bir şekilde ziyaretçi alımına başlanmalıdır. Sayın Vekilimiz de Kapıköy Gümrük Kapısının rahat, sağlıklı ve sürekli işlemesi için üstlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini, ilgili mercilere gerekli müracaatlar da bulunacaklarını dile getirdiler. Kendileride bir üretici ve tüccar olan vekilimiz şu an tüccar ve esnafın içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın farkındalar ve bu ekonomik dar boğazdan çıkış yolunun da Kapıköy Gümrük Kapısından geçmekte olduğunu çok iyi bilmektedirler. Bir çok gelişmişlik endeksinde ülke ortalamasının altında olan ilimizde, refah seviyesini artırmanın en etkili yol ticarettir, üretimdir. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, yeraltı zenginlikleri, ticaret kapasitesi ve lojistik kavşak noktaları ile ülkenin en stratejik illerinden biri olan ilimizi kalkındırmak, refah seviyesini yükseltmek, huzurun ve güvenin kenti yapmak biz ilde yaşayan sivil toplum örgütlerinden, siyasetteki figürlere, özel sektördeki aktörlerden, kamu kanadına yani her bir bireyin sorumluluğundandır. Son olarak; insanlık tarihinin bize devrettiği en büyük değerlerimizin başında gelen Van Gölümüzü bizden sonraki kuşaklara pak ve temiz bir şekilde bırakmak tarihi ve vicdani sorumluluğumuzdur. Atalarımızdan, dedelerimizden bize geçen bu kutlu mirası, bizden sonraki nesillere gönül rahatlığıyla devretmek insani görevimizdir. Denizimizi insan ve çevresel sorun ve tahribatlara karşı yasal bir zırha kavuşturmalıyız. Bunun için de bir an evvel bir Van Gölü Koruma Kanunu çıkartmak temel anacımız olmalıdır. Van Gölü Koruma Kanuni ile birlikte Van Gölü ve çevresinin düzenli yapılaşma, modern bir tesisleşme ve insanların rahat ve mesut yaşayacakları yaşam alanları oluşturulmalıdır. Çarpık yapılaşmanın ve gecekondu yerleşimlerin önüne geçilmelidir.

Bunu sağlamanın yolunda Van Gölü Organize Turizm Havzası ilan edilmelidir. Bütün bunlar paydaşlar tarafında değerlendirildi. Sayın Vekilimizde Van Gölü Koruma Kanunu ve Van Gölü Turizm Havzası için tüm kesimlerle ortak çalışacaklarını ve yasal statüye kavuşma noktasında ellerinden gelen her türlü gayreti sarf edeceklerini dile getirdiler. Toplantı sonunda Ekonomi Konseyinin Tüm Paydaşları olarak ve Sayın Vekilimiz Abdulahat Arvas Beyle birlikte tek gayemizin Van Halkının Refah Ve Mutluluğunun Ortak Payda olduğu gerçeği bir kez daha teyid edildi. Ekonomi Konseyi Dönem Sözcüsü olarak başta Sayın Vekilimiz olmak üzere tüm katılımıcı paydaşlara teşekkür eder saygılarımızı arz ederiz" şeklinde konuştu.