Çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde şair ve yazar kimliğiyle tanınan Ulutaş, akademik çalışmalarıyla da büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyor.

 10 yıllık öğretmenlik mesleğinin ardından 2009 yılında Muş Alparslan Üniversitesi’ne geçen Ulutaş, Dekan Yardımcılığı, Eğitim Komisyonu Üyeliği, Kültür Sanat Sorumlusu, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevler de yaptı.

Ulutaş, yurt dışında birçok üniversitede de görev yaptı.

 Prof. Dr. Nurullah Ulutaş Kimdir?

 17 Ekim 1973 tarihinde Van’da doğdu. 1997’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde lisans, 2000 yılında Şair Celal Sılay (Hayatı, Sanatı ve Eserleri) adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 2007 yılında Türk Romanında İntihar Olgusu (1872-1960)  adlı teziyle Doktorasını bitirdi. 2015 yılında Roman ve Hukuk (Hukukçu Yazarların Romanlarında Suç ve Ceza Olgusu) adlı kitabıyla Doçent oldu. 2019 yılında Bitlis Eren Üniversitesi’ne geçen Ulutaş, halen bu üniversitede Profesör olarak görev yapmaktadır. Ulutaş’ın misafir öğretim üyesi olarak görev yaptığı, dil eğitimi almak üzere veya Erasmus dâhilinde gittiği üniversitelerden bazıları:

Avusturya / Linz Universitesi Erasmus Ders Verme Hareketi 1-8 Mayıs 2011

United States of America, The University of Virginia Tech, İngilizce Eğitim ve Amerikan Edebiyatı, Haziran - Eylül 2011

Muş Alparslan Üniversitesi ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Estonya Harku Belediyesi tarafından yürütülen “İyi Karakterli Öğrenciler” adlı Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projesi, 4-10/11/2013, Tallin / Estonya.

Bulgaristan Russe Universitesi, Erasmus Ders Verme Hareketi, (11-18 Mayıs 2014)

Mostar Cemal Bijediç Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Misafir Öğretim Üyeliği 2016-2017

International University of Afrika (Sudan) Misafir Öğretim Üyeliği – 2019-2020.

Çeşitli bölümlerde Çağdaş Türk Edebiyatı, Tiyatro, Şiir, Roman İncelemesi, Eleştiri, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Okuma, Anlama, Yazma Teknikleri gibi dersler verdi. Ulusal ve Uluslararası birçok akademik dergide makaleleri yayınlandı.  Çalışma konuları,  Edebiyat ve Psikoloji, Edebiyat ve Hukuk, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kadın ve Aşk, Çocuk Edebiyatı, Polisiye Roman,  Varoluşçuluk,  Edebiyat ve Politika, Din ve Edebiyat, Tasavvuf,  Politik Eleştiri, Tiyatro, Hermenötik… 

         Ulutaş’ın; Roman ve Hukuk (Hukukçu Yazarların Romanlarında Suç ve Ceza),  İntihar ve Roman (İntihar Olgusunun Türk Romanına Yansıması (1872-1960),  "Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Didaktik Yaklaşım ve Amacın Doğru Belirlenmesi", I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kitabı, Turgay Nar Tiyatrosu, “Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi’nde (Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler) Metin Dışı Sözlerin Oyuna Katkısı (2020), Edebiyatta Jest ve Mimik Kitabı, “Yüzlerdeki Bilmeceler”: Fotoğrafın Edebi ve Ebedi Etkisi Üzerine”, Edebiyatta Jest ve Mimik Kitabı (2020), Hicran Buğusu (Şiir), ve Adımlarım Eylül Yüklü (şiir) gibi kitap ve kitap bölümleri yanında 40’a yakın çoğu Uluslararası İndexli dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Ulutaş, 45’ten fazla Uluslararası sempozyumlara katılarak sözlü bildiri sunan ve çalışmalarına 70’ten fazla atıf yapılan Ulutaş, velud bir akademisyen olarak göze çarpmaktadır. Birçok akademik dergide yazı ve incelemeleriyle yer alan Nurullah ULUTAŞ’ın çalışmaları,  International Journal of Languages’ Education and Teaching, Proceedings İnternational Journal of Arts And Sciences,  International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), Journal of Human Sciences, Linguistics and Literature Studies,  Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic),  Newwsa (e-Journal Of New World Sciences Academy Humanities), Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,  JASSS (The Journal of Academic Social Science), Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, ESOS-DER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yeni Türk Edebiyatı, Hazan, Seyir, Ihlamur, Kırağı, Vivo, Kırklar, Yansıma, Milliyet Sanat, Hayal,  Mavi ve Yeşil…  gibi dergilerde yayınlandı.

Ulutaş’ın çalışmalarının bazılarına  https://www.researchgate.net/profile/Nurullah_Ulutas2, https://www.academia.edu/ linklerinden ulaşılabileceği açıklandı. Van Bölge Gazetesi